දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට පිහිනුම් තරු 36ක්

101

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් සංචිතය තෝරා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 36 දෙනෙකුගෙන් යුතු මූලික පිහිනුම් සංචිතයක් නම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ජල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර තිබේ. තරගාවලිය එළඹෙන දෙසැම්බර් 1 නේපාලයේ කත්මන්ඩු හිදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.  Video – SAG වලට ලංකාවෙන් Technical…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පිහිනුම් සංචිතය තෝරා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 36 දෙනෙකුගෙන් යුතු මූලික පිහිනුම් සංචිතයක් නම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ජල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර තිබේ. තරගාවලිය එළඹෙන දෙසැම්බර් 1 නේපාලයේ කත්මන්ඩු හිදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.  Video – SAG වලට ලංකාවෙන් Technical…