රාජ්‍ය සේවා මේස පන්දු සංගමයේ මෙහෙයවීමෙන් “2016 රාජ්‍ය සේවා මේසපන්දු තරගාවලිය” දින කිහිපයකට ඉහතදි පවත්වන ලදී. එම තරඟාවලියේදී කොළඹ මහා නගර සභා කණ්ඩායම සමස්ත ශූරතාවයට හිමිකම් කීමට සමත් විය. තවද කොළඹ මහා නගර සභා කණ්ඩායමේ චන්දන පෙරේරා ශූරතා හතරක් දිනාගනිමින් කැපිපෙනෙන දස්කම් දක්වන ලදි. පසුගිය ලිපි: වලව සුපර්ක්‍රොස් 2016 –…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රාජ්‍ය සේවා මේස පන්දු සංගමයේ මෙහෙයවීමෙන් “2016 රාජ්‍ය සේවා මේසපන්දු තරගාවලිය” දින කිහිපයකට ඉහතදි පවත්වන ලදී. එම තරඟාවලියේදී කොළඹ මහා නගර සභා කණ්ඩායම සමස්ත ශූරතාවයට හිමිකම් කීමට සමත් විය. තවද කොළඹ මහා නගර සභා කණ්ඩායමේ චන්දන පෙරේරා ශූරතා හතරක් දිනාගනිමින් කැපිපෙනෙන දස්කම් දක්වන ලදි. පසුගිය ලිපි: වලව සුපර්ක්‍රොස් 2016 –…