ශුරයින් රැසක් බිහිවු අන්තර් සමාජ ලීග් කැරම් තරඟාවලිය

209
 

ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන  අන්තර් ක‍්‍රීඩා සමාජ ලීග් කැරම් තරගාවලිය පසුගියදා කොහුවල ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලන මුලස්ථානයේදී නිමාවට පත්විය. පුරා දින පහක්  පැවැති මෙම තරගාවලියට ක‍්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් 59 ක් නියෝජනය කරමින්  ක‍්‍රීඩක ක‍්‍රීඩිකාවෝ 300 කට අධික පිරිසක්  සහභාගි වුහ. පිරිමි `ඒ´කාණ්ඩය හා කාන්තා `ඒ´ කාණ්ඩය, පිරිමි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන  අන්තර් ක‍්‍රීඩා සමාජ ලීග් කැරම් තරගාවලිය පසුගියදා කොහුවල ශ්‍රී ලංකා කැරම් සම්මේලන මුලස්ථානයේදී නිමාවට පත්විය. පුරා දින පහක්  පැවැති මෙම තරගාවලියට ක‍්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් 59 ක් නියෝජනය කරමින්  ක‍්‍රීඩක ක‍්‍රීඩිකාවෝ 300 කට අධික පිරිසක්  සහභාගි වුහ. පිරිමි `ඒ´කාණ්ඩය හා කාන්තා `ඒ´ කාණ්ඩය, පිරිමි…