ආසියාව තරණය කරන දැල්පන්දු සංචිතය අළුත් වෙයි

433
Sri Lanka Netball captain Gayani Dissanayake

වත්මන් ආසියානු කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු ශූරියන් වන ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු කණ්ඩායම, එළඹෙන මැයි මස 6 වැනිදා සිට 13 වැනිදා දක්වා කොරියාවේ ‘ජියොන්ජු සිටි’ හිදී පැවැත්වෙන ආසියානු කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා 30 දෙනෙකුගෙන් යුත් මූලික සංචිතයක් තෝරාගෙන තිබූ අතර එය ක්‍රීඩිකාවන් 18ක් දක්වා අඩු කර ඇතැයි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වත්මන් ආසියානු කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු ශූරියන් වන ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු කණ්ඩායම, එළඹෙන මැයි මස 6 වැනිදා සිට 13 වැනිදා දක්වා කොරියාවේ ‘ජියොන්ජු සිටි’ හිදී පැවැත්වෙන ආසියානු කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු ශූරතාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා 30 දෙනෙකුගෙන් යුත් මූලික සංචිතයක් තෝරාගෙන තිබූ අතර එය ක්‍රීඩිකාවන් 18ක් දක්වා අඩු කර ඇතැයි…