නාලන්දාවට විශේෂ දෙයක් කරන්න බලන් කණ්ඩායමට එන්න – විමුක්ති පෙරේරා

98

කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වන විමුක්ති පෙරේරා පාසල් මහා සංග්‍රාමයට ක්‍රීඩා  කළ යුතු ආකාරය මෙන්ම කණ්ඩායමට ලබා දෙන උපදෙස.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<