පොදුරදමඬුලු සැණකෙළිය නිමයි; ශ්‍රී ලංකාවට 31වැනි තැන – Daily Roundup – Commonwealth Games – 8th August

45
 

2022 පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ 10 වැනි දිනයේ (අගෝස්තු 8) ශ්‍රී ලාංකික දස්කම් ගැන, ThePapare.com සාමාජික සුදර්ශන පීරිස් බර්මින්හැම් නුවර සිට ගෙන එන වීඩියෝ වැඩසටහන.

Coverage Powered by – Daraz.lk