“ඩාර්ලි” පාරේ හිතුවක්කරයා- ගැමුණු චේතිය

747
 

තම ජීවිතයේ රසමුසු තැන් කථා කරන්නට තවත් පෙරළිකාර පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් අප සමගින් එක්වුණා. ඒ පසුගිය පාසල් සත් සාමාජික ශූරතාවය දිනූ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ගැමුණු චේතියයි. මේ දිග හැරෙන්නේ ගැමුණු චේතියගේ කතාවයි.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තම ජීවිතයේ රසමුසු තැන් කථා කරන්නට තවත් පෙරළිකාර පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් අප සමගින් එක්වුණා. ඒ පසුගිය පාසල් සත් සාමාජික ශූරතාවය දිනූ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ගැමුණු චේතියයි. මේ දිග හැරෙන්නේ ගැමුණු චේතියගේ කතාවයි.