அரையிறுதிக்குள் முதலில் நுழைந்த புனித ஜோசப், ஸாஹிரா அணிகள்

254
 

இலங்கை பாடசாலைகள் கால்பந்து சம்மேளனம் நடாத்தும் 2017ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிவு ஒன்றுக்கான கால்பந்து தொடரின் இந்தப் பருவகாலத்திற்கான அரையிறுதிக்கு தெரிவாகிய முதல் இரண்டு அணிகளாக புனித ஜோசப் கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு ஸாஹிரா கல்லூரி அணிகள் தம்மைப் பதிவு செய்தன. ஏற்கனவே இடம்பெற்று முடிந்த குழு மட்டப் போட்டிகளின் நிறைவில் குழு A இல் முதல் இடம் பெற்ற கொழும்பு புனித ஜோசப் கல்லூரி அணியும், குழு B இல்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

இலங்கை பாடசாலைகள் கால்பந்து சம்மேளனம் நடாத்தும் 2017ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிவு ஒன்றுக்கான கால்பந்து தொடரின் இந்தப் பருவகாலத்திற்கான அரையிறுதிக்கு தெரிவாகிய முதல் இரண்டு அணிகளாக புனித ஜோசப் கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு ஸாஹிரா கல்லூரி அணிகள் தம்மைப் பதிவு செய்தன. ஏற்கனவே இடம்பெற்று முடிந்த குழு மட்டப் போட்டிகளின் நிறைவில் குழு A இல் முதல் இடம் பெற்ற கொழும்பு புனித ஜோசப் கல்லூரி அணியும், குழு B இல்…