18න් පහළ තෙවන ස්ථානය සාන්ත පීතර විදුහලට

227
U18 Division 1 Schools Football

වයස අවුරුදු 18න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් පාපන්දු තරගාවලියේ තෙවන ස්ථානය සඳහා වූ තරගයෙන් සහිරා විද්‍යාලයට එරෙහිව දඬුවම් පහර මගින් ගෝල 4-3 ජයක් ලබා ගැනීමට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමත් විය. තරගය කොළඹ සිටි ලීග් පාපන්දු පිටියේ දී පැවැත්විය. 18න් පහළ පාපන්දු ශූරතාවය අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් ජෝසප්වරුන්ට වයස අවුරුදු 18න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 18න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් පාපන්දු තරගාවලියේ තෙවන ස්ථානය සඳහා වූ තරගයෙන් සහිරා විද්‍යාලයට එරෙහිව දඬුවම් පහර මගින් ගෝල 4-3 ජයක් ලබා ගැනීමට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමත් විය. තරගය කොළඹ සිටි ලීග් පාපන්දු පිටියේ දී පැවැත්විය. 18න් පහළ පාපන්දු ශූරතාවය අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් ජෝසප්වරුන්ට වයස අවුරුදු 18න් පහළ…