දිනය – 2014 වසරේ ජනවාරි 4. ස්ථානය – සිඩ්නි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය, ඕස්ට්‍රේලියාව. වේලාව – සවස 5ට පමණ  මිචෙල් ජොන්සන් රැන්ඩ්වික් අන්තයේ යාර 30 සීමාව අසල පන්දුව අතැතිව පිතිකරු මයිකල් කාබෙරි දෙස එක එල්ලේ බලා සිටියි. ඔහු මේ සූදානම් වන්නේ අළු බඳුන තරගාවලියේ සිව්වන තරගයේ තම පළමු පන්දු වාරය ආරම්භ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිනය – 2014 වසරේ ජනවාරි 4. ස්ථානය – සිඩ්නි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය, ඕස්ට්‍රේලියාව. වේලාව – සවස 5ට පමණ  මිචෙල් ජොන්සන් රැන්ඩ්වික් අන්තයේ යාර 30 සීමාව අසල පන්දුව අතැතිව පිතිකරු මයිකල් කාබෙරි දෙස එක එල්ලේ බලා සිටියි. ඔහු මේ සූදානම් වන්නේ අළු බඳුන තරගාවලියේ සිව්වන තරගයේ තම පළමු පන්දු වාරය ආරම්භ…