තරගාවලියේ තෙවන දිනයේ තවත් තරග 3ක් කොළඹ පොලිස් පැසිපන්දු පිටියේ දී පැවැත්වුනු අතර මෙම තරගවලදී වෙළඳසේවා කණ්ඩායමට එරෙහිව නාවික හමුදා කණ්ඩායමත්, වෙළඳසේවා කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව යුධ හමුදා කාන්තා කණ්ඩායමත් තරග වැදුණු අතර දිනයේ අවසන් තරගය සත්කාරක පොලිස් පිල හා හම්බන්තොට කණ්ඩායම අතර පැවැත්විය. Senior Nationals Basketball Championship 2017 | Vote…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරගාවලියේ තෙවන දිනයේ තවත් තරග 3ක් කොළඹ පොලිස් පැසිපන්දු පිටියේ දී පැවැත්වුනු අතර මෙම තරගවලදී වෙළඳසේවා කණ්ඩායමට එරෙහිව නාවික හමුදා කණ්ඩායමත්, වෙළඳසේවා කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහිව යුධ හමුදා කාන්තා කණ්ඩායමත් තරග වැදුණු අතර දිනයේ අවසන් තරගය සත්කාරක පොලිස් පිල හා හම්බන්තොට කණ්ඩායම අතර පැවැත්විය. Senior Nationals Basketball Championship 2017 | Vote…