සුපිරි පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වැඩ්ඩෝ

906

පසුගිය මැයි මස 2 වැනිදා ආරම්භ වුන සුපිරි පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය දින නියමයක් නොමැතිව කිහිප වතාවක දී කල් ගියත්, අවසානයේ එම තරගය පසුගිය ඉරිදා (10) කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස පිටියේ දී නිමා වුනේ ගාල්ල කණ්ඩායම ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කරමිනි.   බංගලි ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්දියාවට නයි පෙන්වද්දී අපේ කෙල්ලන්ට වුන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

පසුගිය මැයි මස 2 වැනිදා ආරම්භ වුන සුපිරි පළාත් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය දින නියමයක් නොමැතිව කිහිප වතාවක දී කල් ගියත්, අවසානයේ එම තරගය පසුගිය ඉරිදා (10) කොළඹ ආර්. ප්‍රේමදාස පිටියේ දී නිමා වුනේ ගාල්ල කණ්ඩායම ශූරතාවය ජයග්‍රහණය කරමිනි.   බංගලි ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්දියාවට නයි පෙන්වද්දී අපේ කෙල්ලන්ට වුන…