தரம் 8 முதல் விளையாட்டுப் பாடசாலைகளுக்கான மாணவர் அனுமதி

253
Separate Class for Sports

விளையாட்டுப் பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களை அனுமதிக்கவும், அந்தப் பாடசாலைகளுக்கான நிர்வாகம் மற்றும் நிதி உதவிகள் உள்ளிட்ட வசதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பிலும் விசேட சுற்றறிக்கையொன்று நாட்டின் சகல மாகாணங்கள் மற்றும் வலயங்களின் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், விளையாட்டுப் பாடசாலைகள் அதிபர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.  >> இலங்கையில் 25 விளையாட்டுப் பாடசாலைகள் உருவாக்கப்படும் – அமைச்சர் நாமல் இதன்படி, இதுவரை காலமும் செயலற்ற நிலையில் காணப்பட்ட விளையாட்டுப் பாடசாலைகளை புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் கல்வி அமைச்சுடன்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

விளையாட்டுப் பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களை அனுமதிக்கவும், அந்தப் பாடசாலைகளுக்கான நிர்வாகம் மற்றும் நிதி உதவிகள் உள்ளிட்ட வசதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பிலும் விசேட சுற்றறிக்கையொன்று நாட்டின் சகல மாகாணங்கள் மற்றும் வலயங்களின் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், விளையாட்டுப் பாடசாலைகள் அதிபர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.  >> இலங்கையில் 25 விளையாட்டுப் பாடசாலைகள் உருவாக்கப்படும் – அமைச்சர் நாமல் இதன்படி, இதுவரை காலமும் செயலற்ற நிலையில் காணப்பட்ட விளையாட்டுப் பாடசாலைகளை புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் கல்வி அமைச்சுடன்…