ජාතික චෙස් ශූරයා සහ ශූරිය තේරීපත් වෙයි

99

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පිරිමි චෙස් තරගාවලිය හා කාන්තා ජාතික චෙස් තරගාවලිය පසුගිය දා නුගේගොඩ චෙස් සම්මේලනයේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ දී පැවැත්විය. එහි දී කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ හර්ශන තිලකරත්න හා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ සයුනි ගිහන්සා ජයවීර ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්විය.  ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩිකාවෝ ආසියාවේ තෙවැනි තැනට 11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පිරිමි චෙස් තරගාවලිය හා කාන්තා ජාතික චෙස් තරගාවලිය පසුගිය දා නුගේගොඩ චෙස් සම්මේලනයේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ දී පැවැත්විය. එහි දී කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ හර්ශන තිලකරත්න හා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ සයුනි ගිහන්සා ජයවීර ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්විය.  ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රීඩිකාවෝ ආසියාවේ තෙවැනි තැනට 11 වැනි ආසියානු යොවුන් දැල්පන්දු…