ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන, නායකත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම සහ පිරිස් කළමනාකරණය පිළිබඳව, දේශනයක දී මෙලෙස අවධාරණය කළේය. අදාළ දේශනය සැප්තැම්බර් මස 6 වැනි දා MCA පිටියේ දී පැවතියේ වින්ටේජ් ක්‍රිකටර්ස් සර්කල් හි  සංවිධානයෙනි.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන, නායකත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම සහ පිරිස් කළමනාකරණය පිළිබඳව, දේශනයක දී මෙලෙස අවධාරණය කළේය. අදාළ දේශනය සැප්තැම්බර් මස 6 වැනි දා MCA පිටියේ දී පැවතියේ වින්ටේජ් ක්‍රිකටර්ස් සර්කල් හි  සංවිධානයෙනි.