මහනුවර ප්‍රසිද්ධ පාසල් රග්බි කණ්ඩායමකට නව නායකයෙක්

1198

2018 වසරේ කිංග්ස්වුඩ් ඉදිරිපෙළ සවිමත් කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙකු වූ මිලාන් විරසිංහ 2019 තරග වාරය සඳහා මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වයට පත්කර තිබේ. බ්‍රැඩ්බි කිරුල සඳහා දින නියමවේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පිටියේ පැරණිතම හා ස්වර්ණමය තරගාවලියක් වන …. පසුගිය වසරේ දී කිංග්ස්වුඩ් ඉදිරිපෙළට සවිය ගෙනා මිලාන් පසුගිය වසරේ දී කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 වසරේ කිංග්ස්වුඩ් ඉදිරිපෙළ සවිමත් කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙකු වූ මිලාන් විරසිංහ 2019 තරග වාරය සඳහා මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වයට පත්කර තිබේ. බ්‍රැඩ්බි කිරුල සඳහා දින නියමවේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පිටියේ පැරණිතම හා ස්වර්ණමය තරගාවලියක් වන …. පසුගිය වසරේ දී කිංග්ස්වුඩ් ඉදිරිපෙළට සවිය ගෙනා මිලාන් පසුගිය වසරේ දී කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ…