18න් පහළ ශූරතාවය මහනුවර ඇකඩමියට

548
Kandy Academy Rugby

මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය විසින් 3 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ මහනුවර “රග්බි ඇකඩමි තරගාවලිය” 9 හා 10 යන දෙදින පුරා මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. හොංකොං ක්‍රීඩකයින් යොවුන් ඇතුන්ගේ දළ සිඳියි ද්විපාර්ශවීය සටනේ ශ්‍රී ලාංකේය ජයග්‍රහණ ඉඩෝරය තව දුරටත් දිගු කරවමින්… මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුල රග්බි ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය විසින් 3 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ මහනුවර “රග්බි ඇකඩමි තරගාවලිය” 9 හා 10 යන දෙදින පුරා මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. හොංකොං ක්‍රීඩකයින් යොවුන් ඇතුන්ගේ දළ සිඳියි ද්විපාර්ශවීය සටනේ ශ්‍රී ලාංකේය ජයග්‍රහණ ඉඩෝරය තව දුරටත් දිගු කරවමින්… මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුල රග්බි ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ…