ඉස්රායෙල් ඩැග්, රග්බි පිටියෙන් සමුගනියි

305

නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් කණ්ඩායමේ ෆුල් බැක් ක්‍රීඩකයා මෙන්ම ලොව පුරා ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයෙකු වූ ඉස්රායෙල් ඩැග් රග්බි දිවියට සමුදීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. 30 හැවිරිදි ඩැග් හට මෙම තීරණය ගැනීමට සිදුව ඇත්තේ ඔහුට දිගින් දිගටම වධ දෙමින් තිබූ දණහිස් ආබාධයක්. වයස අවුරුදු 18 දී වෘත්තීය රග්බි ක්‍රීඩාව ඇරඹූ ඔහු 2010 සිට 2017…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නවසීලන්ත ඕල් බ්ලැක්ස් කණ්ඩායමේ ෆුල් බැක් ක්‍රීඩකයා මෙන්ම ලොව පුරා ජනප්‍රිය ක්‍රීඩකයෙකු වූ ඉස්රායෙල් ඩැග් රග්බි දිවියට සමුදීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. 30 හැවිරිදි ඩැග් හට මෙම තීරණය ගැනීමට සිදුව ඇත්තේ ඔහුට දිගින් දිගටම වධ දෙමින් තිබූ දණහිස් ආබාධයක්. වයස අවුරුදු 18 දී වෘත්තීය රග්බි ක්‍රීඩාව ඇරඹූ ඔහු 2010 සිට 2017…