මැකාවු තරගයට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සංචිතය නම් කෙරේ

216
23-man Sri Lanka squad FIFA World Cup 2022 Qualifier Macau
23-man Sri Lanka squad for FIFA World Cup 2022 Qualifier against Macau
 

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය විසින් 2022 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියට හා 2023 AFC ආසියානු කුසලානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ පළමු තරගය වන මැකාවු කණ්ඩායම සමඟ තරගයට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබේ. එම කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් 23 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි. World Cup Qualifier squad: Notable inclusions & exclusions The Football…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය විසින් 2022 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියට හා 2023 AFC ආසියානු කුසලානය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ පළමු තරගය වන මැකාවු කණ්ඩායම සමඟ තරගයට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබේ. එම කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් 23 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි. World Cup Qualifier squad: Notable inclusions & exclusions The Football…