නවසීලන්තයෙන් පැමිණි බෙන් ස්ටෝක්ස්ට එංගලන්තයෙන් රහසින් ආධාර

2798
The Guardian

මීට වසර තුනකට පෙර ඔහුගේ පන්දුවාරයක් හමුවේ පහසුවෙන් දිනා ගැනීමට තිබූ විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානයක් එංගලන්තයට අහිමි විය. නමුත් පසුගිය ජූලි 14 වැනිදා නැවත වතාවක් ඔහු ලෝක කුසලානයක් දිනන මග අතිශය උද්වේගකර අවස්ථාවක ඔහු සිටගෙන සිටියේය. ඒ වසර තුනකට පෙර තමා අතින් සිදු වූ වරද නැවත නොකිරීමේ තිර අදිටන ඇතිවය. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මීට වසර තුනකට පෙර ඔහුගේ පන්දුවාරයක් හමුවේ පහසුවෙන් දිනා ගැනීමට තිබූ විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානයක් එංගලන්තයට අහිමි විය. නමුත් පසුගිය ජූලි 14 වැනිදා නැවත වතාවක් ඔහු ලෝක කුසලානයක් දිනන මග අතිශය උද්වේගකර අවස්ථාවක ඔහු සිටගෙන සිටියේය. ඒ වසර තුනකට පෙර තමා අතින් සිදු වූ වරද නැවත නොකිරීමේ තිර අදිටන ඇතිවය. …