இறுதி மோதலுக்கு தயாராகியுள்ள கண்டி மற்றும் ஹெவ்லொக் அணிகள்

118
 

முதற்தர கழக றக்பி அணிகளுக்கு இடையிலான டயலொக் கழக றக்பி லீக் தொடரில் இந்த வாரம், கிண்ணம் (CUP) மற்றும் தகட்டுக்கான (Plate) சுப்பர் சுற்றுத் போட்டிகள் நடைபெற்றிருந்தன. இதில், கிண்ணத்துக்கான போட்டியில் தொடர் வெற்றிகளை குவித்துவந்த CH&FC அணியை கண்டி அணி வீழ்த்தியதுடன், ஹெவ்லொக் அணி, CR&FC அணியை வீழ்த்தியது. இதன்படி,  வெற்றிபெற்ற குறித்த இரண்டு அணிகளும் கிண்ணத்துக்கான இறுதிப் போட்டியில் மோத தகுதிபெற்றுள்ளன. ஆறு வருடங்களுக்கு பின்னர்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

முதற்தர கழக றக்பி அணிகளுக்கு இடையிலான டயலொக் கழக றக்பி லீக் தொடரில் இந்த வாரம், கிண்ணம் (CUP) மற்றும் தகட்டுக்கான (Plate) சுப்பர் சுற்றுத் போட்டிகள் நடைபெற்றிருந்தன. இதில், கிண்ணத்துக்கான போட்டியில் தொடர் வெற்றிகளை குவித்துவந்த CH&FC அணியை கண்டி அணி வீழ்த்தியதுடன், ஹெவ்லொக் அணி, CR&FC அணியை வீழ்த்தியது. இதன்படி,  வெற்றிபெற்ற குறித்த இரண்டு அணிகளும் கிண்ணத்துக்கான இறுதிப் போட்டியில் மோத தகுதிபெற்றுள்ளன. ஆறு வருடங்களுக்கு பின்னர்…