මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය තම සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට

566
KSC vs Police

සිව්වන වටයේ පැවති තවත් තීරණාත්මක තරගයක් වන මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයත් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයත් අතර තරගය මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගනයේදි අද (26) පැවැත්විණි. පසුගිය ලිපි: CH&FC පරදා හැව්ලොක් ක්‍රීඩකයින් නොකඩවා සිව්වන ජයග්‍රහණය වෙතට ක්‍රීඩාංගනය අවට වැසිබර කාලගුණයක් ඉසිලිවුවද එය ක්‍රීඩාවේ උණුසුමට කිසිදු ලෙසකින් බාධාවක් නම් නොවීය. පෙර වටයේ දී ගුවන් හමුදාව හමුවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිව්වන වටයේ පැවති තවත් තීරණාත්මක තරගයක් වන මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයත් පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයත් අතර තරගය මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගනයේදි අද (26) පැවැත්විණි. පසුගිය ලිපි: CH&FC පරදා හැව්ලොක් ක්‍රීඩකයින් නොකඩවා සිව්වන ජයග්‍රහණය වෙතට ක්‍රීඩාංගනය අවට වැසිබර කාලගුණයක් ඉසිලිවුවද එය ක්‍රීඩාවේ උණුසුමට කිසිදු ලෙසකින් බාධාවක් නම් නොවීය. පෙර වටයේ දී ගුවන් හමුදාව හමුවේ…