“අනාගතය ගැන බයයි. ඒත් ජයග්‍රහණ අපිට බලාපොරොත්තුවක්” – සචින් සහ බුවනෙක

1444

කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් ලෙස ක්‍රීඩා කරන කාලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉදිරියට රැගෙන එන මේ තරුණයින් දෙදෙනා දැන් ජාතික වාර්තා අලුත් කරන්නට පවා සමත්ව තිබේ. නිමාවූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලියේ ද ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අමතක නොවන සටනක නිරත වූ මේ තරුණයින් දෙදෙනා පිරිමි යුගල ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තුව වනු ඇත. ස්කොෂ්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් ලෙස ක්‍රීඩා කරන කාලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉදිරියට රැගෙන එන මේ තරුණයින් දෙදෙනා දැන් ජාතික වාර්තා අලුත් කරන්නට පවා සමත්ව තිබේ. නිමාවූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරගාවලියේ ද ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අමතක නොවන සටනක නිරත වූ මේ තරුණයින් දෙදෙනා පිරිමි යුගල ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තුව වනු ඇත. ස්කොෂ්…