බ්‍රැඩ්බි පලිහ ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

214

පාසල් රග්බි පිටියේ දැවැන්ත සටනක් වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පලිහ” සංග්‍රාමයේ පළමුවන අදියර මැයි මස 25 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය. ක්‍රීඩාවත් සමඟ සහජීවනයෙන් නැඟිටිමු – ක්‍රීඩා ඇමති ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (02) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී මාධ්‍ය හමුවක් පැවති අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් රග්බි පිටියේ දැවැන්ත සටනක් වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පලිහ” සංග්‍රාමයේ පළමුවන අදියර මැයි මස 25 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය. ක්‍රීඩාවත් සමඟ සහජීවනයෙන් නැඟිටිමු – ක්‍රීඩා ඇමති ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (02) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී මාධ්‍ය හමුවක් පැවති අතර…