ආසියානු 20න් පහල රග්බි තරගාවලිය අගෝස්තුවේ

288

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 20න් පහල සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම නැවත වරක් ශූරයින් වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් එළඹෙන අගෝස්තු 10දා සිට 2018 ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහල සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියට එක්වනු ඇත. මරීජාගේ නායකත්වයෙන් 20න් පහල කණ්ඩායම අධීක්ෂණයට නව කමිටුවක් ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය ආරම්භයට ප්‍රථමයෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 20න් පහල සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායම නැවත වරක් ශූරයින් වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් එළඹෙන අගෝස්තු 10දා සිට 2018 ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහල සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලියට එක්වනු ඇත. මරීජාගේ නායකත්වයෙන් 20න් පහල කණ්ඩායම අධීක්ෂණයට නව කමිටුවක් ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය ආරම්භයට ප්‍රථමයෙන්…