துல்ஷான், நுவனிது ஆகியோர் அசத்த இளையோர் ஆசியக் கிண்ண இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை

1195
Asian Cricket Council Facebook
Asian Cricket Council Facebook

பங்களாதேஷில் நடைபெற்று வருகின்ற இளையோர் ஆசியக் கிண்ண கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், இலங்கையின் 19 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட கிரிக்கெட் அணி ஆப்கானிஸ்தானின் 19 வயதின் கீழ்ப்பட்ட கிரிக்கெட் அணியை 31 ஓட்டங்களால் தோற்கடித்துள்ளதுடன், இளையோர் ஆசியக் கிண்ணத் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் தகுதி பெற்றுள்ளது. ஆசியாவில் உள்ள எட்டு நாடுகளின் 19 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட கிரிக்கெட் அணிகள் பங்குபற்றியிருந்த இந்த இளையோர் ஆசியக் கிண்ணத் தொடரின், முதல்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

பங்களாதேஷில் நடைபெற்று வருகின்ற இளையோர் ஆசியக் கிண்ண கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், இலங்கையின் 19 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட கிரிக்கெட் அணி ஆப்கானிஸ்தானின் 19 வயதின் கீழ்ப்பட்ட கிரிக்கெட் அணியை 31 ஓட்டங்களால் தோற்கடித்துள்ளதுடன், இளையோர் ஆசியக் கிண்ணத் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் தகுதி பெற்றுள்ளது. ஆசியாவில் உள்ள எட்டு நாடுகளின் 19 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட கிரிக்கெட் அணிகள் பங்குபற்றியிருந்த இந்த இளையோர் ஆசியக் கிண்ணத் தொடரின், முதல்…