ශ්‍රී ලංකාවේ නිල නොලත් “ක්‍රිකට් නිවුන්නු”

1132

අපි අද අහන බලන ශ්‍රී ලංකා එක්දින පන්දු යවන්නන්ගේ නම් ඇහෙනකොටම, පන්දු රකින්නාගේ නමත් ඉබේම කියවෙනවා. ඒ මොකද?