දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් සමඟින් සහිරා විද්‍යාලයට ප්‍රබල ජයක්

449

මරදාන සහිරා විද්‍යාලය සහ යාපනය කින්නියා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර අද (13) කොළඹ සුගතදාස පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති වයස අවුරුදු 18න් පහළ සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලීය පළමු කාණ්ඩයේ පාපන්දු තරගාවලියේ 3 වැනි ස්ථානය තීරණය කිරීමේ තරගයෙන් ගෝල 5-0ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමිකරගත් සහිරා විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම තරගාවලියේ 3 වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මරදාන සහිරා විද්‍යාලය සහ යාපනය කින්නියා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර අද (13) කොළඹ සුගතදාස පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති වයස අවුරුදු 18න් පහළ සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලීය පළමු කාණ්ඩයේ පාපන්දු තරගාවලියේ 3 වැනි ස්ථානය තීරණය කිරීමේ තරගයෙන් ගෝල 5-0ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමිකරගත් සහිරා විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම තරගාවලියේ 3 වැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට…