පුස්සෙගොල්ල හා අක්‍රම්ගෙන් දක්ෂ පන්දු යැවීමක්

414
MCA B Division

Fair and Lovely හා යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සවිබල ගන්වනු ලබන වෙළඳසේවා වෙළඳ සංගම් B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග (29) කිහිපයක් අදත් පැවැත්විය. Red Bull කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට 6 වැනි Red Bull කුසලාන විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවලියේ අද (29) කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී.. කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Fair and Lovely හා යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සවිබල ගන්වනු ලබන වෙළඳසේවා වෙළඳ සංගම් B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග (29) කිහිපයක් අදත් පැවැත්විය. Red Bull කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට 6 වැනි Red Bull කුසලාන විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවලියේ අද (29) කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී.. කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්…