පුස්සෙගොල්ල හා අක්‍රම්ගෙන් දක්ෂ පන්දු යැවීමක්

433
MCA B Division
 

Fair and Lovely හා යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සවිබල ගන්වනු ලබන වෙළඳසේවා වෙළඳ සංගම් B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග (29) කිහිපයක් අදත් පැවැත්විය. Red Bull කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට 6 වැනි Red Bull කුසලාන විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවලියේ අද (29) කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී.. කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

Fair and Lovely හා යුනිලීවර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව සවිබල ගන්වනු ලබන වෙළඳසේවා වෙළඳ සංගම් B ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග (29) කිහිපයක් අදත් පැවැත්විය. Red Bull කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට 6 වැනි Red Bull කුසලාන විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවලියේ අද (29) කොළඹ එස්. එස්. සී. පිටියේ දී.. කොමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්…