ප්‍රථම අර්ධයේ වාසියෙන් සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින් පෙරමුණේ

984
Schools Rugby B division

සිංගර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් පසුගිය දා (25) පැවැත්වූයේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය අතරයි. එහි දී ලකුණු 42-12ක් ලෙස බෝගම්බර පිටියේ දී ආනන්ද ක්‍රීඩකයින් පරාජය කරමින් පහසු ජයක් ලබා ගැනීමට සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. අගනුවර ප්‍රහාරය මැඩලමින් මලියදේවයට විශිෂ්ට ජයක් 2018 සිංගර් අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් පසුගිය දා (25) පැවැත්වූයේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ මහනුවර සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය අතරයි. එහි දී ලකුණු 42-12ක් ලෙස බෝගම්බර පිටියේ දී ආනන්ද ක්‍රීඩකයින් පරාජය කරමින් පහසු ජයක් ලබා ගැනීමට සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. අගනුවර ප්‍රහාරය මැඩලමින් මලියදේවයට විශිෂ්ට ජයක් 2018 සිංගර් අන්තර්…