ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් 14 දෙනෙක් IPL වෙන්දේසි බිමට

32

2020 VIVO ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය මේ වසරේ දෙසැම්බර් 19 වැනි දින කොල්කටා හිදී පැවැත්වීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලනය තීරණය කර තිබේ. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින් 14ක් තේරී ඇත. මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින් ද ඇතුලත්ව ක්‍රීඩකයින් 997 දෙනෙකු අයදුම්පත් යොමු කර තිබුණි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 VIVO ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය මේ වසරේ දෙසැම්බර් 19 වැනි දින කොල්කටා හිදී පැවැත්වීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලනය තීරණය කර තිබේ. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින් 14ක් තේරී ඇත. මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින් ද ඇතුලත්ව ක්‍රීඩකයින් 997 දෙනෙකු අයදුම්පත් යොමු කර තිබුණි.…