ධර්මරාජයට හා ඩී. එස්. සේනානායකයට දැවැන්ත ජයක්

82

වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් දිවයින පුරා පිහිටි ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක දී පැවැත්විය. ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් තරග රටාවේ තරග නීති රීති අනුව පැවැත්වෙන මේ තරගාවලියේ ඊයේ (13) පැවති තරගවලින් වත්තල සාන්ත අන්තෝනි, වෙස්ලි, ත්‍රිත්ව, ගුරුකුල, මාරිස් ස්ටෙල්ලා, ධර්මරාජ හා ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 17න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් දිවයින පුරා පිහිටි ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක දී පැවැත්විය. ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් තරග රටාවේ තරග නීති රීති අනුව පැවැත්වෙන මේ තරගාවලියේ ඊයේ (13) පැවති තරගවලින් වත්තල සාන්ත අන්තෝනි, වෙස්ලි, ත්‍රිත්ව, ගුරුකුල, මාරිස් ස්ටෙල්ලා, ධර්මරාජ හා ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාල…