බාසිලෝනා ස්පාඤ්ඤයේ ශූරයින් වුණු තවත් සතියක් එසේ ගෙවී යද්දී, ලෝ වටා ලීග් තරගාවලි රැසක්ම කෙමෙන් කෙමෙන් අවසානයට ළං වෙනවා. මේ ගෙවුණු සතියේ පාපන්දු ලෝකය දෙස හැරී බැලීමක්.