WATCH – “16 வயது முதல் ஒன்றாக விளையாடியது தான் வெற்றிக்கு காரணம்” – ஆர்ணல்ட்

405

கால்பந்து சம்பியன்ஷிப் தொடரின் 3ஆவது இடத்துக்கான போட்டியில் சிறந்த கோல் காப்பாளருக்கான தங்க பையுறை விருதை வென்ற யாழ். புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியின் ஆர்ணல்ட் வழங்கிய நேர்காணல்.