WATCH – “ඉසිපතනෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්ද ඔය?” – Sports Masala S03E07

530
මොනවද මේ අහපු ප්‍රශ්න? මොනවද ඒ ලැබුණු උත්තර?

එන්න, බලන්න, ක්‍රිඩාවේ කටගැස්ම: Battle of the Brothers 2023