WATCH – போட்டித்தன்மையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தவறியதா ஜப்னா கிங்ஸ்!

47

லங்கா பிரீமியர் லீக்கின் கோல் கிளேடியேட்டர்ஸ் மற்றும் ஜப்னா கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் போட்டி தொடர்பிலான பார்வை.