WATCH – யாழ். மத்தியக் கல்லூரியின் அரையிறுதி வெற்றி தொடர்பில் கூறும் செல்ரன்!

139

யாழ். மத்தியக் கல்லூரி அணி 19 வயதின் கீழ் பாடசாலை கிரிக்கெட் தொடரில் டிவிசன் 3 அரையிறுதிப்போட்டியில் பெற்ற வெற்றி தொடர்பில் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கொண்ட பயிற்றுவிப்பாளர் குலேந்திரன் செல்ரன்.