WATCH – யாரும் அறிந்திராத முரளிதரன் தொடர்பில் கூறும் பர்வீஸ் மஹ்ரூப்!

99

இலங்கை அணியில் பர்வீஸ் மஹ்ரூப் இணைந்த பின்னர் முரளிதரன் இளம் வீரர்களை கையாண்ட விதம் தொடர்பில் பகிர்ந்துக்கொண்ட காணொளி. (தமிழில்)