Video – இரு நாடுகளுக்கு கிரிக்கெட் ஆடிய வீரர்கள்

79

வெவ்வேறு நாடுகளுக்காக கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் குறித்த சிறப்பு பார்வை இந்த காணொளியில்.