ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අතහැර Track එක සොයා ආ මීටර් 200 ජාතික ශූරයා – විනෝජ් සුරංජය

4

ශ්‍රී ලංකාවේ මීටර් 200 ධාවන පථය දෙවනත් කළ විනෝජ් සුරංජය මෙතෙක් ආ ගමන් මග පිළිබඳව ThePapare.com සමඟ බෙදා ගත්තේ මෙහෙමයි. 

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ මීටර් 200 ධාවන පථය දෙවනත් කළ විනෝජ් සුරංජය මෙතෙක් ආ ගමන් මග පිළිබඳව ThePapare.com සමඟ බෙදා ගත්තේ මෙහෙමයි.