ඔලිම්පික් ක්‍රීඩිකාව පරාජය කරන්නට යන නිලානි

134

මීටර් 300 ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වන නිලානි රත්නායක තරගාවලියේ සිය ප්‍රතිවාදීන් පිිළිබඳව සහ ඇයගේ සූදානම පිළිබඳව ThePapare.com වෙත අදහස් දැක්වූවේ මෙසේයි.

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මීටර් 300 ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වන නිලානි රත්නායක තරගාවලියේ සිය ප්‍රතිවාදීන් පිිළිබඳව සහ ඇයගේ සූදානම පිළිබඳව ThePapare.com වෙත අදහස් දැක්වූවේ මෙසේයි.