මාස් සහ යුධ හමුදා බොක්සිං දස්කම්

261
 

කව්මිණි ගමගේ, පී. බණ්ඩාර දක්ෂතම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙද්දී, මාස් ලීනියා බොක්සිං සමාජයේ කාන්තා කණ්ඩායම සහ යුධ හමුදා බොක්සිං සමාජයේ පිරිමි කණ්ඩායම වැඩි ගෞරව දිනාගත්, “අන්තර්මධ්‍යම බොක්සිං තරගාවලිය 2017”

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කව්මිණි ගමගේ, පී. බණ්ඩාර දක්ෂතම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙද්දී, මාස් ලීනියා බොක්සිං සමාජයේ කාන්තා කණ්ඩායම සහ යුධ හමුදා බොක්සිං සමාජයේ පිරිමි කණ්ඩායම වැඩි ගෞරව දිනාගත්, “අන්තර්මධ්‍යම බොක්සිං තරගාවලිය 2017”