පර්ත් නුවර ශතකයක් වාර්තා කරගත් එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා – හෂාන් තිලකරත්න

1462

වර්ෂ 1986 දී පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වරම් දිනාගත්  හෂාන්  තිලකරත්න දක්ෂ, මැදපෙළ වමත් පිතිකරුවෙක්. ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් තරග 200ක් ඇතුළුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග 283ක් ක්‍රීඩා කරමින් මුළු ලකුණු 8334ක් රැස්කරගත් තිලකරත්න ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් පළමු ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට ද විශාල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වර්ෂ 1986 දී පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වරම් දිනාගත්  හෂාන්  තිලකරත්න දක්ෂ, මැදපෙළ වමත් පිතිකරුවෙක්. ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් තරග 200ක් ඇතුළුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග 283ක් ක්‍රීඩා කරමින් මුළු ලකුණු 8334ක් රැස්කරගත් තිලකරත්න ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත් පළමු ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට ද විශාල…