WATCH – தொடர் முயற்சியே எமது வெற்றிக்கு காரணம் – ஆஸிம்

184

தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்ட முயற்சிகளே வெற்றிக்கு காரணம் என்கிறார் ஒக்ஸ்போர்ட் ஜனாதிபதிக் கிண்ண வெற்றியாளர்களாக மாறிய ஹமீட் அல்-ஹூசைனி கல்லூரி அணியின் தலைவர் மொஹமட் ஆஸிம்.