“2020දී මීළඟ ඔලිම්පික් පදක්කමත් ලංකාවට ගේනවා” – දිනේෂ් ප්‍රියන්ත

411

මහපොළොව හා සටන්වදිමින් ගොවිතැනට තම කුඩාකල කැපකළ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත ඉන්පසුව බැඳුනේ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවටයි. ඔහු ලෝක අනුශූරතාවයක් සහ ඔලිම්පික් පදක්කමක් කරා ගියේ කෙසේද? 

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<