Video – இனி Bowler ஆகவும் அசத்துவாரா மெதிவ்ஸ்? | Cricket Galatta Epi 06

சகலதுறை வீரராக அவதாரம் எடுக்கவுள்ள அஞ்சலோ மெதிவ்ஸ், நிறவெறி கிண்டலை எதிர்கொண்ட ஜொப்ரா ஆர்ச்சர், ஐ.சி.சி. உலக டெஸ்ட் சம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் ஆதிக்கம் என்பன இந்தமுறை கிரிக்கெட் கலாட்டாவில்…