මෙතෙක් පවත්වලා තියෙන ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් තරගවල දී එකම තරගයක කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයින් දෙදෙනාම ශතක ලබාගෙන ඇති අවස්ථා තියෙන්නේ 5ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න තියෙන ඉඩකඩක ගොඩක් අඩුයි කියන එක. හැබැයි මේ වගේ විරල සිදුවීමක් පසුගිය දා තිබුණ එංගලන්ත – අයර්ලන්ත තරගය අතරතුර දී සිදු වුනා. ඒක නිසා සිංහලෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙතෙක් පවත්වලා තියෙන ජාත්‍යන්තර එක්දින ක්‍රිකට් තරගවල දී එකම තරගයක කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයින් දෙදෙනාම ශතක ලබාගෙන ඇති අවස්ථා තියෙන්නේ 5ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න තියෙන ඉඩකඩක ගොඩක් අඩුයි කියන එක. හැබැයි මේ වගේ විරල සිදුවීමක් පසුගිය දා තිබුණ එංගලන්ත – අයර්ලන්ත තරගය අතරතුර දී සිදු වුනා. ඒක නිසා සිංහලෙන්…