ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டிக்கான ஆயத்தம் மற்றும் இலங்கை அணியின் திட்டங்கள் தொடர்பில் கூறும் இலங்கை அணியின் துடுப்பாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் நவீட் நவாஸ். (தமிழில்)