WATCH – 107ஆவது பொன் அணிகளின் சமர்

64

யாழ்ப்பாணம் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி மற்றும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணிகள் இடையே நடைபெற்ற பொன் அணிகளின் சமர் கிரிக்கெட் பெரும் போட்டி | Highlights