ගනර් සුපර් ක්‍රොස් 2017

159
Gunner supercross 2017

ශ්‍රී ලංකාවේ  යතුරු පැදි සහ මෝටර් රථ ධාවන තරග ඉසව් අතර ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්නා “ගනර් සුපර් ක්‍රොස්” තරගාවලිය එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේදී පැවැත්වෙන බව තරගාවලි සංවිධායකයන් වන ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදාව විසින් දැනුම් දී තිබේ. මෙය ඉතිහාසයේ 12 වැනි “ගනර් සුපර් ක්‍රොස්” තරගාවලිය වන අතර එය අගෝස්තු 06 වැනි ඉරිදා මින්නේරිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ  යතුරු පැදි සහ මෝටර් රථ ධාවන තරග ඉසව් අතර ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්නා “ගනර් සුපර් ක්‍රොස්” තරගාවලිය එළඹෙන අගෝස්තු මාසයේදී පැවැත්වෙන බව තරගාවලි සංවිධායකයන් වන ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදාව විසින් දැනුම් දී තිබේ. මෙය ඉතිහාසයේ 12 වැනි “ගනර් සුපර් ක්‍රොස්” තරගාවලිය වන අතර එය අගෝස්තු 06 වැනි ඉරිදා මින්නේරිය…